Allt du behöver för ett problemfritt bilägande

Vi erbjuder alla tjänster du behöver för din bil.
Det går även bra att nå oss på 0340-50 40 00 eller förnamn.efternamn@bildepot.se

 

Våra tre övergripande mål:

Framkant genom att utveckla och inspirera

Bildepån är ett företag vars ambition är att ligga i framkant gällande allt vi tar oss för. Det gäller oavsett vad vi ger oss in i och berör områden som kundutveckling, medarbetarutveckling, anläggningsutveckling, konceptutveckling och arbete med hållbarhetsfrågor. Vi vill vara med där det händer och ta ansvar för att Varberg är en attraktiv stad att verka i och att Bildepån är en inspirerande och utvecklande arbetsplats och samarbetspartner. Detta gör vi genom aktivt samarbete och nätverkande lokalt och genom att vara lyhörda och nyfikna. Ett av våra värdeord, nytänkande, guidar oss i processen som präglas av att vara lyhörd och nyfiken!

Toppresultat kundnöjdhet samt medarbetarnöjdhet

Ett sätt att utvärdera om vi ligger i framkant och att det vi gör uppskattas av våra kunder är resultatet av alla de kundnöjdhetsmätningar som görs. Vi har som långsiktigt mål att ligga bland de fem främsta återförsäljarna i landet över tid men även att ligga i topp gällande kundupplevelse jämfört med andra branscher.
En grundförutsättning för att få nöjda kunder är att ha lyckliga medarbetare. Vi arbetar fördjupat med vårt ledarskap och medarbetarskap och följer upp detta genom vår medarbetarenkät. Nyckeln till hög kund- och medarbetarnöjdhet är en hög tillgänglighet och att vi verkligen visar att vi bryr oss genom att lyssna på behov och vara flexibla i våra lösningar.

Tillräcklig hållbar lönsamhet

Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. Vi månar om vårt företag och vill så långt det är möjligt satsa med egna vinstmedel för att känna att vi är i kontroll över vårt eget bolag. Vi tänker långsiktigt i våra beslut för våra ägare månar om kommande generationers möjligheter att driva företaget vidare.
Våra ägare har ett krav på minst 2,5 % rörelseresultat över tid samt att Bildepån ska prestera i övre kvartilen jämfört med branschens resultat. Vi arbetar aktivt med vår säljkultur och att göra värdeskapande affärer. Vårt värdeord affärsmässig stödjer oss i vårt fokus på hållbar lönsamhet.

Bildepåns Värdeord

 

Tillgänglig

Vi är öppna och välkomnande och respekterar alla runt oss.

Vi är flexibla och rycker ut för att hjälpa våra kunder och varandra när det behövs.

Vi lyssnar och gör vårt yttersta för att imponera.

tillganglig_150x150

Affärsmässig

Vi är ambassadörer för Bildepån och jobbar aktivt med att utveckla företaget.

Vi är rädda om våra och våra kunders resurser och ser varje möte som en
möjlighet att göra fler värdeskapande affärer.

Vi jobbar ihop och sporrar varandra till att nå våra mål.

 affarsmassig_150x150

Nytänkande

Vi är nyfikna och ifrågasätter våra arbetssätt och vågar sticka ut.

Vi tar initiativ och ansvar för att förenkla vår och våra kunders vardag.

Vi letar lösningar och håller ett högt tempo.

nytankande_150x150