Allt du behöver för ett problemfritt bilägande

Vi erbjuder alla tjänster du behöver för din bil.
Det går även bra att nå oss på 0340-50 40 00 eller förnamn.efternamn@bildepot.se

 

Vi tror på människor
och allas lika värde

 

Bildepåns samhällsansvar, mot en hållbar framtid!

Bildepån vill vara ett företag i framkant där vårt samhällsansvar är en viktig del. Vi vill vara en del av en hållbar framtid och vara en positiv kraft i vårt samhälle för människor och miljö. Vi har i flera år arbetat med att minska vår miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med energibesparande program i vår verksamhet. Vi vill göra våra kunders billiv enkelt och underlätta deras vardag. Vi tar hand om våra kunders bilar vid ett och samma ställe utan att behöva belasta miljön genom onödiga körsträckor. Vi tar ett stort ansvar för vår verksamhet, våra kunder och kommande generationers möjlighet att driva Bildepån vidare. Det krävs ett aktivt förhållningssätt och tydliga målsättningar för att åstadkomma ständiga förbättringar mot en mer hållbar framtid.

Ekonomiskt ansvar
I våra värderingar (affärsmässig, tillgänglig och nytänkande) framgår tydligt att vi alla är ambassadörer för vårt företag och att vi är rädda om våra och våra kunders resurser. Vi ser varje möte som en möjlighet att göra fler värdeskapande affärer såväl för kunden som för Bildepån. Vi arbetar med en hög affärsmoral och vår utgångspunkt är win-win och vårt perspektiv är långsiktigt. Vi är måna om att skapa samarbete och personliga relationer såväl internt mellan medarbetare som externt. Vi väljer leverantörer med omsorg och är noga med att våra samarbetspartners och leverantörer lever upp till våra krav på affärsetik, arbetsförhållanden och också har ett fungerande miljö- och kvalitetsarbete.

Miljöansvar
Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att vara ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt företag som värnar om kommande generationers möjlighet att driva företaget vidare. Bildepån är ett ISO-certifierat företag enligt ISO:14001. Vi följer tillämplig miljölagstiftning, tillämpliga föreskrifter och andra krav för att bedriva vår verksamhet så miljöanpassat som möjligt. Vi väljer leverantörer som lever upp till våra krav och värderingar inom miljö. Vår verksamhet bidrar till en förnyelse av vagnparken där nya bilar ersätter äldre bilar med sämre miljöprestanda.

Dessutom arbetar vi aktivt med att ständigt minska vår energiåtgång, förbrukning av kemikalier samt att minimera mängden avfall och farligt avfall (såsom t.ex. olja, glykol, kemikalier, batterier). Vi ser till att allt avfall sorteras och tas om hand av godkända entreprenörer. Vi arbetar med att minska utsläpp till mark, vatten och luft och arbetar aktivt med energioptimering av våra anläggningar. Dessutom försörjs våra anläggningar till viss del av vindkraft och vår uppvärmning kommer från fjärrvärme.
Genom tydligt ledarskap och engagerade medarbetare ska vi främja företagets, kundernas och underleverantörernas medvetenhet om hur vi påverkar miljön och vara miljöledande inom vår bransch i Halland med omnejd. Sedan 2008 är Bildepån medlem i föreningen EMC (Energi- och miljöcentrum). EMC är en förening som bygger kunskap och driver projekt med energifokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer. http://www.emcvarberg.se/

Vi strävar efter att ha välutbildad personal inom miljöfrågor. Det kan gälla allt från att informera och påverka våra kunder inom ramen för vår verksamhet till att välja produkter med goda miljöegenskaper och informerar våra kunder i hur de bäst kör sin bil (eco-driving) för att minska miljöpåverkan.
Vi kompletterar med bergvärme och solenergi i nybyggnationer samt att vi har investerat i en ny miljövänlig tvättanläggning där målet är att anläggningen kommer drivas av förnyelsebar energi såsom solenergi och vindkraft. Tvättanläggningen tar även tillvara på regnvatten som användas i tvättprocessen.

Socialt ansvar
Vi tror på människor och allas lika värde. Vi tror på mångfald och vår vision och vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där samtliga anställdas resurser och erfarenheter tillvaratas på bästa sätt.
Vi är måna om att ha en trivsam arbetsmiljö och att ha roligt på jobbet. Vi satsar långsiktigt och anser att det är mycket viktigt att ligga i framkant i vår bransch. Vi tror på delaktighet och öppenhet i kombination med eget ansvar. Vi har ett aktivt utvecklings- och förbättringsarbete där alla medarbetare kraftsamlar kring våra mål och utmaningar. Vi arbetar aktivt med våra värderingar: tillgänglig, affärsmässig och nytänkande som stöd i vår vardag i samarbetet med kollegor och kundmöten.
För oss är det också viktigt att vara en aktiv medspelare lokalt i Varberg. Vi värnar om våra barn och ungdomar som är vår framtid. För oss är det självklart att aktivt stötta förskolor, utbildningssektorn och det lokala föreningslivet. Vi har ett engagemang i SKAL (Skola Arbetsliv) samt UF (Ungföretagsamhet). Vi tar dessutom ansvar för vårt samhälle genom att engagera oss i olika lokala välgörenhetsprojekt.