Allt du behöver för ett problemfritt bilägande

Vi erbjuder alla tjänster du behöver för din bil.
Det går även bra att nå oss på 0340-50 40 00 eller förnamn.efternamn@bildepot.se

hållbarhetsmål röd bild vit text hållbarhetsmål gul ruta med vit text hållbarhetsmål mörkröd ruta vit text hållbarhetsmål rosa ruta vit text hållbarhetsmål mörkgul ruta med vit text

Bildepåns hållbarhetsmål

Vi på Bildepån har utgått från FN:s 16 globala hållbarhetsmål och har valt att fokusera på fem av de globala målen. Bildepån vill vara ett företag i framkant där vårt samhällsansvar är en viktig del. Vi vill vara en del av en hållbar framtid och vara en positiv kraft i vårt samhälle för människor och miljö. Vi har i flera år arbetat med att minska vår miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med energibesparande program i vår verksamhet. Bildepån är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 9001 och 14001. Det krävs ett aktivt förhållningssätt och tydliga målsättningar för att åstadkomma ständiga förbättringar mot en mer hållbar framtid. Vi väljer leverantörer med omsorg och är noga med att våra samarbetspartners och leverantörer lever upp till våra krav på affärsetik, arbetsförhållanden och också har ett fungerande miljö- och kvalitetsarbete. Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att vara ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt företag som värnar om kommande generationer. Vi följer tillämplig miljölagstiftning, tillämpliga föreskrifter och andra krav för att bedriva vår verksamhet så miljöanpassat som möjligt.

Vi är måna om att skapa samarbete och personliga relationer såväl internt mellan medarbetare som externt. Vi tror på människor och allas lika värde. Vi tror på mångfald och vår vision och vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där samtliga anställdas resurser och erfarenheter tillvaratas på bästa sätt.

 

hållbarhetsmål röd bild vit text
För oss är det självklart att aktivt stötta förskolor, utbildningssektorn och det lokala föreningslivet. Vi har ett engagemang i skolan och arbetar med att påverka innehåll och kvalitet på utbildning kopplat till vår bransch. Vi arbetar för jämnare fördelning mellan kvinnor och män.

 

hållbarhetsmål gul ruta med vit text

Vi arbetar aktivt med att minska vår energiåtgång genom att övervaka och optimera energiförbrukningen i våra anläggningar. Våra anläggningar värms upp av el som kommer från bergvärme, fjärrvärme, solenergi, solceller och vindkraft för att minska belastningen på vår miljö. Bildepån är delägare i Varberg Vind. Vi ska minska utsläpp till mark, vatten och luft. Vi vill påverka omställningen från fossila bränslen till större andel förnybara bränslen, såsom biogas, el m.fl.

 

hållbarhetsmål mörkröd ruta vit text

Koncernens viktigaste tillgång är humankapitalet. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med anständiga arbetsvillkor. Vi vill vara en trygg arbetsplats och vår målsättning är att undvika tillbud. Vårt mål är tillräcklig hållbar lönsamhet över tid och för oss är det viktigt att satsa med egna vinstmedel. Vi tänker långsiktigt i våra beslut och våra ägare månar om kommande generationers möjlighet att driva koncernen vidare. Inom vår koncern är det nolltolerans mot korruption, penningtvätt och mutor. Vi väljer leverantörer som lever upp till våra krav gällande affärsetik, arbetsförhållande och har ett väl fungerande hållbarhetsarbete.

 

hållbarhetsmål rosa ruta vit text

Vi har nolltolerans för diskriminerande särbehandling. En god arbetsmiljö inbegriper att ingen oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller med funktionshinder utsätts för diskriminering. Vi arbetar fördjupat med vårt ledarskap och vårt medarbetarskap och följer upp detta genom regelbundna medarbetarenkäter som leder till handlingsplaner och actions beroende på utfall. Vi tror på mångfald, och vår vision och vårt mål är att skapa en arbetsmiljö där samtliga anställdas resurser och erfarenheter tillvaratas på bästa sätt.

 

hållbarhetsmål mörkgul ruta med vit text

Vi arbetar aktivt med att minska vår förbrukning av kemikalier, samt att minimera mängden avfall och farligt avfall. Vi ska minska utsläpp till mark, vatten och luft. Vi vill påverka omställningen från fossila bränslen till större andel förnybara bränslen, såsom biogas, el m.fl. Vi vill uppmuntra våra kunder och medarbetare att göra hållbara val. Vi på Bildepån värnar om bilens livscykel från fabrik via flera ägare och slutligen demontering och allmänhetens kunskap om en hållbar livsstil.

 

 

 

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Hållbarhetsrapport Kasseja Holding 2020

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Bildepåns hemsida. Godkänn Läs merPrivacy & Cookies Policy