Allt du behöver för ett problemfritt bilägande

Vi erbjuder alla tjänster du behöver för din bil.
Det går även bra att nå oss på 0340-50 40 00 eller förnamn.efternamn@bildepot.se

Bilspa
24 juli, 2018

Rengör din bil med gott samvete

Vi vill alla köra en ren bil och slippa smuts och salt som skadar lacken. Det stora problemet uppstår när vi väljer att tvätta bilen på miljöns bekostnad. Smutsen som tvättas bort från bilen innehåller giftiga tungmetaller och oljerester. När du tvättar din bil hemma och smutsen försvinner från bilen betyder det inte att föroreningarna är borta för alltid. Tungmetaller, olja och starka rengöringsmedel rinner med tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar där de orsakar problem i reningsverken. I värsta fall förorenas känslig mark och vattendrag som i sin tur skadar natur och miljö.

Svanenmärkt och vattenåtervinning
Vi kan inte längre förbruka vatten och el utan att tänka på morgondagens konsekvenser. I tvättgatan hos Bildepån kan du tvätta din bil med minsta möjliga miljöpåverkan. Elektricitet och värme produceras med hjälp av solceller.  Regnvatten tas omhand och används i anläggningen. Självklart används LED-lampor för energisnål belysning. Dessutom är alla rengöringsmedel Svanenmärkta. En Svanenmärkt tvätt ger dig en bekräftelse på att du tvättar din bil på det mest skonsamma sättet. Studier visar att en tvätt med svanenmärkning reducerar utsläppen av föroreningar med hela 90%, föroreningar som annars riskerar att hamna i kommunens reningsverk eller bidra till nedsmutsning av sjöar och vattendrag.
Tack vare ett fantastiskt reningsverk kan samma vatten användas om och om igen. Vattnet som använts under en tvätt i Bildepåns tvättgata samlas i en stor tank som är nedgrävd i marken. Här åker vattnet genom en slam- och oljeavskiljare där vattnet separeras från partiklar och olja. Vattnet åker sedan genom fler filter för att renas ytterligare och kunna användas på nytt. Slamprodukterna stannar kvar i tanken och vattnet åker vidare i systemet. Under i stort sett hela tvättprocessen används återanvänt vatten, förutom vid sista stationen. I genomsnitt används ca 250 liter vatten för en personbil, varav endast 20 liter ”nytt” vatten för en slutlig avsköljning av bilen. Vattnet rinner sedan ned i tanken, renas på nytt och cirkeln är sluten.

.
Hållbarhetsarbetet är viktigt för Bildepån och vi alla har ett gemensamt ansvar för att lämna över en välfungerande och frisk värld till kommande generation.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Bildepåns hemsida. Godkänn Läs merPrivacy & Cookies Policy