Allt du behöver för ett problemfritt bilägande

Vi erbjuder alla tjänster du behöver för din bil.
Det går även bra att nå oss på 0340-50 40 00 eller förnamn.efternamn@bildepot.se

Barnsäkerhet
5 maj, 2021

Så skyddar du barnen i bilen

En häftig inbromsning, en krock i 40 km i timmen – det behövs inte mycket för att ett barn ska skadas under en bilfärd.
Varje år dödas och skadas barn för att bilbältet eller bilbarnstolen inte använts på rätt sätt.

Liten kropp kräver extra stöd
Barnets huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen, och nacken är bräcklig. När en bil krockar kastas barnets huvud framåt och bakåt med våldsam kraft. För att barnet ska kunna klara en sådan påfrestning behövs extra skydd i bilen.

Alla barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning i bilen, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är 10–12 år.

 

Bakåtvänt är säkrast – ändå sitter 1 av 5 barn framåt innan de har fyllt 4 år. 
Rekomendationen är att sitta bakåtvänt upp till 4-5 års ålder. 

-Volvia

Bakåtvänt är bäst
Till cirka fyra års ålder färdas barnet säkrast bakåtvänt. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Därför ska du inte vända ditt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.

Små barn som åker i framåtvända stolar löper upp till 5 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt jämfört med barn som åker bakåtvända. Dessutom riskerar de att glida ur den framåtvända stolen om de är för små. Det är också stor risk att bältet felaktigt hamnar över magen istället för över höften och glider ut på axeln. Så var noga med att använda en bakåtvänd bilbarnstol upp till minst 4–5 års ålder, gärna längre.

Om den bakåtvända bilbarnstolen monteras i passagerarsätet koppla då alltid ur krockkudden, eftersom den kan vara livsfarlig för barn vid en eventuell krock.

Välj godkänt och prova
Vänd dig till en butik där du får information av utbildad personal och hjälp att prova stolen med barnet i bilen. Barnets vikt ska inte överskrida stolens rekommenderade maxvikt samt vikt- och längdrekommendationer ska följas beroende på stol. Tänk på att det finns bakåtvända bilbarnstolar som inte är godkända för att användas i baksätet.

Försäkra dig om att babyskyddet, bilbarnstolen eller bälteskudden är Europagodkänd och E-märkt enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente 44-03 eller senare version. Godkännandenumret ska börja med siffrorna 03 eller 04. Under 2014 kom den nya märkningen UN R 129 eller i-Size som den också kallas. I juni 2017 höjde EU kraven för barns säkerhet i UN R 129-02. En skillnad är att i denna standard har klassificeringen ändrats från kilogram till centimeter. Den kommer ersätta ECE R44 med tiden men båda kommer att finnas parallellt under ett antal år framöver.

Enbart T-märkta bilbarnstolar får inte användas efter den 9 maj 2008. (Vissa bakåtvända bilbarnstolar har dubbelmärkning, det vill säga både E och T.)

Checklista för bakåtvänd bil­barnstol

 • Använd bakåtvänd bilbarnstol upp till minst 4–5 års ålder.
 • Kontrollera att bilbarnstolen är godkänd för Europa och har en E-märkning eller I-Size-märkning (omfattar just nu bara stolar som monteras med ISOFIX).
 • Köp bara en begagnad bilbarnstol om du kan försäkra dig om att stolen aldrig varit med om en trafikolycka eller annan incident som kan ha skadat den.
 • Koppla ur airbag om bilbarnstolen placeras i framsätet.
 • En bakåtvänd bilbarnstol är urväxt när 1/3 av huvudet går ovanför kanten eller när viktgränsen är överskriden.

Koppla ur passagerarplatsens krockkudde
Bakåtvänd bilbarnstol och inkopplad krockkudde på passagerarplats är en livsfarlig kombination. Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan vara förödande. Även barn som färdas framåtvända i särskild skyddsanordning på passagerarplats med inkopplad krockkudde är en livsfarlig kombination. Därför ska du aldrig låta ett barn i babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde sitta på en passagerarplats som har inkopplad krockkudde. Det är först när barnet är 140 centimeter långt som det är säkert för barnet att sitta på passagerarplats med inkopplad krockkudde.

Låt en auktoriserad märkesverkstad koppla ur krockkudden, om du inte har en bil där du själv kan stänga av den med nyckel. I vissa bilar kan inte krockkudden kopplas ur.

Tänk på följande:

 • Utrustningen ska passa både barnet och bilen.
 • Prova alltid före köp.
 • Följ anvisningarna noga.
 • Kontrollera att barnen sitter säkert med bilbältet rätt använt, innan du startar bilen.
 • Barn ska aldrig sitta på passagerarplatsen med inkopplad passagerarkrockkudde.
 • Säg till att du vill ha bilbarnstol eller bältesstol/kudde när du beställer taxi.
 • Det är du som är vuxen som ansvarar för att barnen i bilen använder bilbälte eller annat skydd, som bilbarnstol eller bälteskudde.

Om rapporten Barn­säkerhet i bil
Varje år intervjuar Volvia över 1000 män och kvinnor som har barn i åldern 0–10 år. I undersökningen får de svara på frågor som berör vanor, beteende och kunskap i relation till barnsäkerhet i bil. Studien är unik i fråga om djup och innehåll.

Årets undersökning genomfördes under vecka 6-8 2021 bland personer 20-65 år som har barn i åldern 0-10 år och 11 månader samt tillgång till bil som de kör regelbundet. Intervjuerna genomfördes online med 1004 personer i Norstats representativa webbpanel.

Läs rapporten Barnsäkerhet i bil 2021 (PDF)

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Bildepåns hemsida. Godkänn Läs merPrivacy & Cookies Policy